ΤΟ Δ.Σ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

Πρόεδρος  Σπυρίδων Ρωμάνος (6944 334997)
Αντιπρόεδρος  Θεόδωρος Δημόπουλος (6936 905922​)
Γραμματέας  Ανδρέας Πατούχας (6936 905598)
Ταμίας  Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος (6974 777756)
Μέλος  Γεράσιμος Παπαζώης (6936 719764)

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ:

20/12/2003 – 04/07/2004  Σπυρίδων Ιγγλέσης
05/07/2004 – 20/03/2013  Νικόλαος Ιγγλέσης
21/03/2013 – 13/09/2014  Δημήτριος Σοφής
14/09/2014 – 02/06/2022 Ανδρέας Πατούχας
03/06/2022 – Σπυρίδων Ρωμάνος