ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Bόρειος λιμένας, συγκρότημα Νόρμαν γρ. Νο 7-8
Τηλ: +30 2610 433567, Φαξ: +30 2610 451424
e-mail: enosipde@gmail.com