ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ο.Ν.Π.Ε.

December 12, 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της 07-12-2019 που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 07-12-2019 στον Πειραιά, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε
σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σ.Ν.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
Αντιπρόεδρος: ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Ε.Ν.Π.ΠΑΤΡΩΝ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ)
Γεν. Γραμματέας: ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ε.Ν.Π. Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)
Ειδ. Γραμματέας: ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΩ.Ν.Π.Α.Π.)
Ταμίας: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ (ΣΩ.Ν.Π.Α.Π.)
Μέλος: ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Σ.Ν.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
Μέλος: ΚΑΡΑΚΑΛΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (ΣΩ.Ν.Π.Α.Π.)

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς